1. Společnost V.Klimeš & L.Klimeš CZ s.r.o., se sídlem č.p. 587, 591 01 Hamry nad Sázavou, identifikační číslo: 06980953, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 105422 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

– jméno a příjmení
– e-mailovou adresu
– telefonní číslo
– adresu nebo sídlo

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Vaši spokojenost s nákupem nezjišťujeme prostřednictvím žádných e-mailových dotazníků a osobní údaje z této oblasti dále neposkytujeme, ani je nezpracovávají jiné společnosti.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů.

Osobní údaje pro tohoto správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé:

  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek).

    Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.


6. Správce nemá osobu tzv. pověřence

Správce lze kontaktovat na emailové adrese [email protected]

7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.oaza-catering.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies jsou na našich webových stránkách užity za účelem:

– měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

– Základní funkčnosti webových stránek.

– Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

– Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

– Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek).

    8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

– vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

– na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

– na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 

– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

10. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.oaza-catering.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.

Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

aktualizace a platnost od 26.6.2024

OSLAVTE TO S NÁMI 🥂

CATERING DĚLÁME S LÁSKOU A POZORNOSTÍ K DETAILŮM 

Ochutnejte kombinaci kulinářského umění a profesionálního servisu.                                                  Vaše akce bude nejen oslavou vaší neobyčejné události, ale také gastronomickým zážitkem.

Splníme Vám všechny vaše gastronomické sny …

Vyzkoušejte exkluzivní catering na míru. 
Budeme se na vás těšit.